ฉันควรทำอย่างไรหากสำนักงานที่เป็นจุดรับรถของผู้จัดหารถเช่าปิดอยู่?

ในกรณีที่จุดให้บริการ/ สำนักงานรถเช่าปิดอยู่ในขณะที่คุณไปถึงจุดรับรถ


คุณสามารถติดต่อผู้จัดหารถได้โดยตรงจากรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ใน เวาเชอร์ยืนยันการเช่า ของคุณ 

สำหรับการรับรถนอกเวลา ผู้จัดหารถอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในท้องถิ่นเพิ่มเติมจากคุณ ต้องแน่ใจว่าคุณได้ยืนยันข้อมูลจากผู้จัดหารถในสถานการณ์ดังกล่าว


หากคุณไม่สามารถติดต่อผู้จัดหารถได้ คุณสามารถ ติดต่อเรา ได้ทันที


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว