เอกสารที่ต้องใช้ในขณะที่ไปรับรถเช่ามีอะไรบ้าง?

ในระหว่างที่ไปรับรถเช่าที่จุดรับรถ คุณจะต้องใช้:

  • เวาเชอร์ยืนยันการเช่า 
  • ใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
  • หลักฐานระบุตัวตน (ควรเป็นหนังสือเดินทาง/ บัตรประจำตัวประชาชน)
  • บัตรเครดิตที่ยังใช้งานได้ (ในชื่อของผู้ขับขี่หลัก)

หมายเหตุ: คุณจะต้องพกเอกสารฉบับจริงทั้งหมดที่ระบุด้านบนไปด้วย ผู้จัดหารถจะไม่รับเอกสารดิจิทัล/ สำเนาเอกสารส่วนบุคคลยกเว้นเฉพาะเวาเชอร์ยืนยันการเช่า (ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบดิจิทัลได้)


คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมไว้ให้ผู้จัดหารถได้ง่ายๆ:


ในขณะจองรถเช่า:

ใน "ข้อกำหนดในการเช่า"


หากคุณทำการจองแล้ว:

คุณสามารถอ้างอิง “ข้อกำหนดในการเช่า” ของผู้จัดหารถที่ระบุใน เวาเชอร์ยืนยันการเช่า ของคุณได้


หากข้อสอบถามของคุณยังไม่ได้รับคำตอบ คุณสามารถ ส่งข้อความหาเรา 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว