นโยบายการยกเลิกของ VIP Cars คืออะไร?

ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองกับ VIP Cars สำหรับการเช่าแบบชำระเงินบางส่วนและชำระเงินล่วงหน้ามีดังต่อไปนี้:


  • จะมีการคืนเงินที่ชำระล่วงหน้า 100% ให้กับลูกค้าเมื่อการจองถูกยกเลิก 48 ชั่วโมงก่อนรับรถ 
  • ในกรณีที่การจองถูกยกเลิกเมื่อเหลือเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนรับรถ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน GBP 30 หรือเทียบเท่า


หากคุณเลือกความคุ้มครองในการยกเลิก คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงแทนที่จะเป็น 48 ชั่วโมง ในกรณีที่การจองถูกยกเลิกภายในช่วง 2 ชั่วโมงก่อนรับรถ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตามที่ระบุด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว