ฉันจะจองรถเช่าให้บุคคลอื่นได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถเช่ารถให้บุคคลอื่นได้ แต่บุคคลดังกล่าว (ผู้ขับขี่หลัก) ต้องมาแสดงตัว ณ ช่วงเวลาที่ไปรับรถ นอกจากนี้ ผู้ขับขี่หลักยังต้องมีบัตรเครดิตในชื่อของตนเองเพื่อชำระยอดครบกำหนดที่เคาน์เตอร์/ จุดให้บริการเช่าด้วย


ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มตนเองเป็น "ผู้ขับขี่เสริม" และเป็นส่วนหนึ่งของการเช่า ผู้ขับขี่หลักก็ยังจำเป็นต้องมาแสดงตัวในระหว่างรับรถ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว