ฉันจะชำระเงินประกันสำหรับรถเช่าโดยไม่ใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่?

ผู้จัดหารถเช่าส่วนใหญ่จะขอบัตรเครดิตในชื่อผู้ขับขี่หลักสำหรับหักเงินประกันที่สามารถคืนให้ได้ในภายหลัง ซึ่งต้องชำระที่จุดให้บริการเช่า 


ตรวจสอบในเซกชัน "ข้อกำหนดในการเช่า" ของผู้จัดหารถเพื่อดูวิธีการชำระเงินของผู้จัดหารถที่คุณต้องการ 


หากคุณจองรถแล้ว คุณสามารถอ่าน "เวาเชอร์ยืนยันการเช่า" ได้

ผู้จัดหารถจะยังจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อตัดเงินประกันหรือไม่หากฉันซื้อกรมธรรม์ความคุ้มครองเต็มรูปแบบผ่าน VIP Cars? 


ใช่ คุณจะต้องมีบัตรเครดิตที่จุดให้บริการเช่าแม้ว่าคุณจะซื้อกรมธรรม์ความคุ้มครองเต็มรูปแบบผ่านเราแล้ว ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ บริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บเงินตามค่าเสียหายจากเงินประกันดังกล่าว เมื่อการเช่าสิ้นสุดลงแล้ว คุณสามารถยื่นเคลมได้และเราจะดำเนินการคืนเงินให้คุณต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว