ฉันจะได้รับเงินประกันคืนเมื่อไร?

เนื่องจากเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการคืนเงินมัดจำค่าประกันความเสียหายขึ้นอยู่กับบริษัทเช่ารถ ขอแนะนำให้ยืนยันช่วงเวลาที่แน่นอนกับบริษัทเช่ารถในขณะคืนรถจะดีที่สุด โดยทั่วไปจะมีการคืนเงินมัดจำหลังการเช่าสิ้นสุดลงไม่นาน แต่บางครั้งก็อาจใช้เวลาถึงสองสามสัปดาห์ได้เช่นกัน ในกรณีที่เลยช่วงเวลาที่ระบุไปแล้ว โปรดติดต่อธนาคารของคุณหรือผู้จัดหารถโดยตรง


โดยทั่วไป คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการคืนเงินมัดจำดังกล่าวเนื่องจากไม่มีธุรกรรมใหม่ ดังนั้น ขอแนะนำให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ต่อไป


หมายเหตุ: ลูกค้าจะได้รับเงินมัดจำค่าประกันความเสียหายคืนเต็มจำนวน เว้นแต่ในกรณีที่ยานพาหนะได้รับความเสียหายหรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามาก่อนใดๆ ในช่วงเวลาที่เช่า โดยทั่วไป รายละเอียดของค่าใช้จ่ายจะระบุไว้ในใบแจ้งค่าเช่าที่คุณได้รับเมื่อการเช่าสิ้นสุดลง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว