ฉันจะนำรถเช่าขึ้นเรือข้ามฟากได้หรือไม่?

มีความเป็นไปได้น้อยมากที่ผู้จัดหารถจะอนุญาตให้คุณนำรถเช่าขึ้นเรือข้ามฟาก แม้ว่าเกาะที่คุณต้องการเดินทางไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดียวกับที่คุณเช่ารถ 


ในกรณีที่พบได้ยากที่สุดซึ่งผู้จัดหารถอนุญาตให้ผู้เช่านำรถขึ้นเรือข้ามฟากได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแยกต่างหาก ซึ่งจะไม่รวมค่าตั๋วเรือ 


ผู้เช่าควรหลีกเลี่ยงการนำรถเช่าขึ้นเรือข้ามฟากโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดหารถ เนื่องจากผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่เกิดความเสียหาย/ การสูญหายใดๆ 


ดังนั้น หากกำหนดการเดินทางของคุณมีการข้ามเกาะ/ ประเทศด้วยเรือข้ามฟาก โปรดตรวจสอบ ["ข้อกำหนดในการเช่า"] ของผู้จัดหารถเพื่อความแน่ใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว