ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบขับขี่สำหรับการเช่ารถมีอะไรบ้าง?

การเช่ารถจำเป็นต้องใช้ใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งออกในประเทศที่อาศัยอยู่ โดยทั่วไป ผู้จัดหารถจะไม่รับสำเนาใบขับขี่ ใบอนุญาตแบบจำกัด ใบขับขี่ชั่วคราว หรือใบขับขี่ที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี 


นอกจากนี้ บางประเทศกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล หรือ หากใบขับขี่ไม่ระบุข้อมูลเป็นตัวอักษรโรมัน หรืออาจเป็นข้อกำหนดโดยทั่วไปของผู้จัดหารถได้เช่นกัน 


โปรดอ่าน "ข้อกำหนดในการเช่า" ของผู้จัดหารถเพื่อรับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับใบขับขี่ที่ชัดเจน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว