ฉันต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากล (International Driving Permit: IDP หรือ International Driving License: IDL) เพื่อเช่ารถหรือไม่?

ใบอนุญาตขับขี่สากลหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับใบขับขี่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณจะเดินทางไป 


อาจจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่: 


  • ใบขับขี่เดิมไม่ระบุข้อมูลเป็นตัวอักษรโรมัน 
  • หากบริษัทที่ให้เช่ารถระบุว่าเป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องไม่หมดอายุในการเช่ารถ 


โปรดอ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับใบขับขี่ใน "ข้อกำหนดในการเช่า" ของผู้จัดหารถ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว